خارج اصول مبحث استصحاب آیت الله سید محمد رضا حسینی آملی دامت افاضاته(1402ه.ش)

جلسه تاریخ مبحث مدت زمان حجم MB فایل صوتی
1 402 استصحاب 12
2 402 استصحاب 10
3 402 استصحاب 14
4 402 استصحاب 12
5 402 استصحاب 11
6 402 استصحاب 6
7 402 استصحاب 13
8 402 استصحاب 12
9 402 استصحاب 12
10 402 استصحاب 13
11 402 استصحاب 12
12 402 استصحاب 15
13 402 استصحاب 7
14 402 استصحاب 14
15 402 استصحاب 10
16 402 استصحاب 11
17 402 استصحاب 13
18 402 استصحاب 15
19 402 استصحاب 11
20 402 استصحاب 13
21 402 استصحاب 12
22 402 استصحاب 11
23 402 استصحاب 13
24 402 استصحاب 13
25 402 استصحاب 11
26 402 استصحاب 11
27 402 استصحاب 13
28 402 استصحاب 11
29 402 استصحاب 14
30 402 استصحاب 16
31 402 استصحاب 11
32 402 استصحاب 13
33 402 استصحاب 11
34 402 استصحاب 9
35 402 استصحاب 11
36 402 استصحاب 8
37 402 استصحاب 10
38 402 استصحاب 10
39 402 استصحاب 12
40 402 استصحاب 12
41 402 استصحاب 11
42 402 استصحاب 12
43 402 استصحاب 11
44 402 استصحاب 11
45 402 استصحاب 12
46 402 استصحاب 12
47 402 استصحاب 12
48 402 استصحاب 14
49 402 استصحاب 10
50 402 استصحاب 12
51 402 استصحاب 10
52 402 استصحاب 13
53 402 استصحاب 8
54 402 استصحاب 12
55 402 استصحاب 12
56 402 استصحاب 12
57 402 استصحاب 11
58 402 استصحاب 10
59 402 استصحاب 10
60 402 استصحاب 9
61 402 استصحاب 8
62 402 استصحاب 13
63 402 استصحاب 9
64 402 استصحاب 13
65 402 استصحاب 9
66 402 استصحاب 8
67 402 استصحاب 7
68 402 استصحاب 6
69 402 استصحاب 5
70 402 استصحاب 6
71 402 استصحاب 9
72 402 استصحاب 8
73 402 استصحاب 8
74 402 استصحاب 7
75 402 استصحاب 7
76 402 استصحاب 8
77 402 استصحاب 8
78 402 استصحاب 9
79 402 استصحاب 5
80 402 استصحاب 7
81 403 استصحاب 30:23 7
82 403 استصحاب 29:20 7
83 403 استصحاب 25:42 6
84 403 استصحاب 33:31 9
85 403 استصحاب 26:08 6
86 403 استصحاب 25:09 6
87 403 استصحاب 26:14 6
88 403 استصحاب 26:06 6
89 403 استصحاب 26:42 7
90 403 استصحاب 26:51 7
91 403 استصحاب 21:31 11
92 403 استصحاب 21:32 12
93 403 استصحاب 21:33 9
94 403 استصحاب 21:34 12

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *