خارج اصول مبحث قاعدةلاضرر آیت الله سید محمدرضا حسینی آملی دامت افاضاته(1401ه.ش)

جلسه تاریخ مبحث مدت زمان حجم MB فایل صوتی
1 1401 قاعدةلاضرر 31:37 11
2 1401 قاعدةلاضرر 40:22 14
3 1401 قاعدةلاضرر 35:47 12
4 1401 قاعدةلاضرر   10
5 1401 قاعدةلاضرر 33:16 11
6 1401 قاعدةلاضرر 24:20 8
7 1401 قاعدةلاضرر 21:54 8
8 1401 قاعدةلاضرر 33:45 12
9 1401 قاعدةلاضرر 25:34 9
10 1401 قاعدةلاضرر 33:55 12
11 1401 قاعدةلاضرر 25:49 9
12 1401 قاعدةلاضرر 30:19 10
13 1401 قاعدةلاضرر 32:21 11
14 1401 قاعدةلاضرر 35:04 12
15 1401 قاعدةلاضرر 31:37 11
16 1401 قاعدةلاضرر 29:14 10
17 1401 قاعدةلاضرر 32:49 11
18 1401 قاعدةلاضرر 34:41 12
19 1401 قاعدةلاضرر 28:54 10
20 1401 قاعدةلاضرر 27:31 9
21 1401 قاعدةلاضرر 29:48 10
22 1401 قاعدةلاضرر 27:10 9
23 1401 قاعدةلاضرر 29:38 10
24 1401 قاعدةلاضرر 33:24 12
25 1401 قاعدةلاضرر 31:56 11
26 1401 قاعدةلاضرر 36:46 13
27 1401 قاعدةلاضرر 36:13 12
28 1401 قاعدةلاضرر 34:34 12
29 1401 قاعدةلاضرر 36:00 12
30 1401 قاعدةلاضرر 34:03 12
31 1401 قاعدةلاضرر 10
32 1401 قاعدةلاضرر 10
33 1401 قاعدةلاضرر 11
34 1401 قاعدةلاضرر 13
35 1401 قاعدةلاضرر 11
36 1401 قاعدةلاضرر 10
37 1401 قاعدةلاضرر 10
38 1401 قاعدةلاضرر 9
39 1401 قاعدةلاضرر 12
40 1401 قاعدةلاضرر 10
41 1401 قاعدةلاضرر 11
42 1401 قاعدةلاضرر 9
43 1401 قاعدةلاضرر 9
44 1401 قاعدةلاضرر 9

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *